Dat branding een onmisbaar onderdeel is van marketing valt niet te ontkennen. Met het internet in onze broekzak en toegang tot alle websites van alle bedrijven – zelfs wereldwijd – is het belangrijk om de aandacht te trekken. Maar hoe doe je dat nu precies?

1. Merkwaarden

Het kloppende hart van je bedrijf: wat maakt jou speciaal en welke waarden wil je uitdragen naar de doelgroep? In een eerste fase van een sterke marketing is het belangrijk om je bedrijf te definiëren. Dat gebeurt aan de hand van een bepaalde doelgroep, visie, missie en de waarden.

  • Doelgroep: een duidelijke doelgroep is de basis voor een bedrijf. Een duidelijke afbakening van deze doelgroep zorgt ervoor dat een bedrijf weet voor wie hun product of dienst bedoeld is. Een bedrijf kan ervoor kiezen om een heel brede doelgroep aan te spreken, maar kan even goed kiezen voor een specifieke niche.
  • Visie: de visie is een soort overkoepelend doel waar een bedrijf op lange termijn naar toewerkt. De visie maakt het mogelijk om even in de toekomst te kijken en doelen te formuleren die je wil bereiken over een langere periode.
  • Missie: de missie vertaalt de visie in concrete acties. Het gaat om wat een bedrijf concreet doet om de visie te verwezenlijken. Vaak wordt dit vanuit een waarde voor de doelgroep omschrijven. De missie is bijvoorbeeld niet "goedkope online cursussen aanbieden" maar "doelgroep toegang geven tot online educatie."
  • Waarden: de waarden geven inzicht in de principes waarachter een bedrijf zich zet. De waarden komen terug in concrete handelingen en beslissingen van een bedrijf en vormen dus een rode draad doorheen het verhaal van idee tot afgewerkt product. Een bedrijf dat duurzaamheid hoog in het vaandel draagt, zal dus ook kiezen voor eco-friendly productie en verpakkingen.

2. Kleurkeuze

Goed gekozen kleuren kunnen de waarden van je bedrijf onderstrepen omdat elke kleur ook enkele associaties oproept. Zo staat de kleur blauw voor kwaliteit, rust en betrouwbaarheid terwijl rood fysieke moed, opstandigheid en energie symboliseert. Het is dus zeker aangeraden om de associaties bij een kleur te bekijken alvorens deze zomaar te gebruiken in je branding. Richt een bedrijf zich op de internationale markt? Dan is het belangrijk om rekening te houden met cultuurverschillen. In Europa staat de kleur rood voor passie terwijl in Azië de kleur rood als symboliek voor de dood wordt gezien.

3. Website

Het hart van je bedrijf klopt dankzij een duidelijke missie en visie, de kleuren zijn bepaald en nu is het tijd om alles bij elkaar te brengen in een website. Hoewel sociale media doorheen de jaren erg populair geworden zijn, is een website nog steeds onmisbaar. Mensen gaan niet terug scrollen op je Facebookpagina om bepaalde info te vinden, ze willen alles overzichtelijk op één plek kunnen raadplegen. Hou bij het ontwerpen van de website de vorige stappen in gedachten zodat alles een mooi geheel wordt.

4. Content en SEO

Een website moet ook opgevuld worden en daarvoor is het belangrijk om te investeren in kwaliteitsvolle content. Content is king, zonder goede content zal een website niet goed scoren en moeilijk te vinden zijn. Zorg voor unieke, leuke content die de bezoekers geboeid houden. Belangrijk hierbij is om ook rekening te houden met zoekwoorden. Bepaal de zoekwoorden en bouw de content op rond deze zoekwoorden om de online vindbaarheid te vergroten.

5. Community

Met de komst van sociale media is onze manier van communiceren sterk veranderd. Ook bedrijven moeten zich hieraan aanpassen. De belangrijkste verandering: mensen staan niet meer open voor simpel eenrichtingsverkeer, ze verwachten een snelle interactie en respons op hun vragen en opmerkingen. Er moet communicatie en interactie mogelijk zijn. Een bedrijf dat persoonlijk antwoordt op berichtjes van potentiële klanten, regelmatig updates plaatst op sociale media en de doelgroep hier ook bij betrekt, zal meer waarde en vertrouwen creëren. De kracht van sociale media kan gebruikt worden om een community te creëren rond een bepaald merk. Deze community van trouwe en loyale 'fans' die met elkaar in interactie gaan, zorgen ervoor dat een merk zich kan onderscheiden van anderen en sneller groeit.

Een belangrijke conclusie is dat elke stap van het proces weloverwogen en doordacht moet zijn om succes te garanderen. Het gaat om zowel de visuele elementen als het verhaal dat een bedrijf vertelt en de waarde die ze creëren voor de klant.