Mensen zijn Media (nvdr. voorheen ‘t Periodiekske) is reeds jarenlang een gevestigde waarde in Morstel. Met ’t Periodiekske & De Passant is Mensen Zijn Media momenteel een kleine witte merel in de sector en een zeer succesvolle uitgeverij in de Antwerpse zuidrand. Mensen zijn Media biedt waarde aan de lezers met o.a. steeds een interessant hoofdartikel van Fik op een vaste pagina vooraan in iedere uitgave. Menig mensenbrein werd hierdoor geprikkeld en geïnspireerd.

Fik kwam door zijn persoonlijkheid en zijn bijzondere visie meermaals in ons SociAmiGo – vizier. Tijd om even met hem te praten. Want … wat verbindt ons? En in welke mate zijn we complementair? Waar wij zo sterk online-marketing prediken, gelooft Fik ook nog steeds in print en offline marketing. Zijn deze twee tegenover elkaar staande overtuigingen te integreren in een gemeenschappelijke visie die het algemeen belang vooropstelt? Waar kruist het pad? Ik ben benieuwd. We gaan even bij hem op de koffie en vragen het op de man af!

Fik heeft een warme persoonlijkheid en staat dan ook zeer open voor een ‘zoete inval à la Pascale Lequesne’. Pen en papier klaar om de discussie aan te vatten. Een koffie verschijnt ten tonele en de charme van het gesprek krijgt vorm. Ik probeer nog even mijn mooiste glimlach te toveren en stel mijn eerste vraag … Het begin van een open en eerlijk gesprek.

 ‘Fik, wat wil je bereiken met Mensen zijn Media? Waar doen jullie het voor?’

Met Mensen zijn Media wil ik bedrijven, organisaties en iedereen die een boodschap heeft de mogelijkheid geven om deze aan zoveel mogelijk mensen kenbaar te maken. Om dit te realiseren zorgen we steeds voor een flink en gevarieerd redactioneel aanbod met een positieve ondertoon, een verzorgde vormgeving en een meer dan degelijke papierkwaliteit. Zowel de vaste medewerkers als onze freelance redacteurs geven het beste van zichzelf om van iedere uitgave weer een pareltje te maken. De uiteindelijke bedoeling gaat echter verder. Mensen zijn Media heeft als missie om bij te dragen tot meer geluk en verbondenheid. Zeg me morgen dat ik hier op een andere manier meer kan toe bijdragen en ik verander van job! Zo simpel is het. 

We hebben je voorgesteld samen met ons een Social Coffee te organiseren. Je was meteen enthousiast. Waar zie jij raakvlakken met de visie of missie van SociAmiGo?’

De raakvlakken situeren zich zowel op het vlak van de doelgroep als op het vlak van de missie. SociAmiGo wil vooral lokale ondernemers steunen met hun digitale communicatie en laat dat nu net ook de belangrijkste doelgroep van Mensen zijn Media zijn. Verder gelooft SociAmiGo rotsvast in een ‘nieuwe economie’ die de basis zal worden van een betere samenleving, waarin lokale ondernemers kunnen bezig zijn met hun passie. Economische marketing moet eigenlijk transformeren naar ‘passie-marketing’, waarbij ondernemers hun passie delen aan de hand van beschikbare en steeds betere nieuwe technologieën. Alleen wanneer lokale ondernemers zich bewust zijn van hoe de wereld verandert en van wat technisch mogelijk is en zich voldoende blijven informeren over deze mogelijkheden, kunnen zij zich optimaal voorbereiden op de toekomst. Zowel Mensen zijn Media als SociAmiGo kunnen en willen hiertoe hun steentje bijdragen. Elk vanuit onze eigen expertise, maar ik voel dat het resultaat van onze samenwerking meer zal zijn dan de som van de delen. Dat SociAmiGo vol zelfvertrouwen het idee naar voor schuift dat ‘delen’ in de toekomst ‘vermenigvuldigen’ zal worden, is iets wat me enorm aanspreekt en waar ook ik in wil blijven geloven.

Hoe reflecteert Mensen zijn Media dan wie jij bent als mens?’

Euh … een medium. Ik ben een medium. Net zoals jij of ieder ander mens een medium is. We zijn media, waardoor gebeurtenissen of dingen zich in de wereld manifesteren. ‘Spirits in the material’, zoals The Police het zo mooi zingt. Hierbij hebben we keuzevrijheid en deze vrijheid brengt meteen ook verantwoordelijkheid met zich. Als mens wil ik dagelijks zo bewust mogelijk keuzes maken voor waar ik wel of niet mijn tijd en energie in steek. Het resultaat van deze keuzes geeft me feedback over waar ik mijn denken, mijn voelen, mijn weten en mijn gedrag dien bij te sturen. Geluk en verbondenheid zijn hierbij zeer belangrijke wegwijzers … Omdat geluk een heel individuele aangelegenheid is en verbondenheid vooral de anderen centraal stelt, beschouw ik de combinatie van beiden als mijn innerlijke kompas. Het pad dat ik bewandel is grillig en niet altijd gemakkelijk, maar de richting blijft duidelijk. Geit en kool worden gespaard en ik ontwikkel mezelf tot een ‘beter’ mens. Weliswaar met vallen en opstaan … (lacht). 

Terug even naar de business. Hoe ziet de toekomst van print er uit volgens jou?

Print heeft de afgelopen jaren serieuze problemen gekend … En als men bekijkt hoe er gesaneerd en gefusioneerd wordt dan denk dat die problemen nog lang niet voorbij zijn. Wat ik wel geloof, is dat heel wat mensen de voorkeur zullen blijven geven aan het lezen op papier in een tastbaar magazine of boek dan wel op een scherm. Bovendien merk ik tendensen die er op wijzen dat print best terug ‘hot’ kan worden. Denk maar aan de heropleving van de vinylplaten en van de polaroidcamera. Niettegenstaande print altijd een belangrijke troef zal blijven voor wie wil communiceren met om het even welke doelgroep, besef ik heel goed dat het onlinegebeuren ook een steeds prominentere rol zal innemen bij het communiceren. De discussie over print en online kan je oeverloos blijven voeren … Ik geloof dat beiden elkaar kunnen versterken, op voorwaarde dat je werkelijk iets te vertellen hebt. Het zwaartepunt van de discussie moet gaan over inhoud!

Hoe denk jij dat lezers het meeste interesse krijgen in jouw adverteerders? Wat kunnen adverteerders nog extra doen?

De ervaring leert ons dat onze magazines gelezen worden omwille van de gevarieerde en positieve inhoud. Ik denk dat organisaties en ook lokale ondernemers zich meer moeten focussen op het verhaal waarom ze doen wat ze doen en waarom zij daar zo uniek in zijn.

 Als je daar als hardwerkende ondernemer niet mee in het reine bent, dan neem je dagelijks deel aan een uitputtende ratrace en loeren een burn-out of andere gezondheidsklachten om de hoek. Collega’s die wel duidelijk voor ogen hebben waar ze met hun bedrijf of organisatie naartoe willen en die op een positieve manier communiceren waarom zij een unieke aanpak hebben om problemen van mensen op te lossen of aan verlangens te beantwoorden, gaan een mooie toekomst tegemoet. Kortom: stel jezelf wezenlijke vragen waarom je doet wat je doet en hoe je het verschil wil maken om met jouw product of dienst een bijdrage te leveren aan een betere wereld en communiceer dat. Mensen zijn veel kritischer geworden en informeren zich veel beter als vroeger. We evolueren naar een tijdperk waarin authenticiteit, waarden en duurzaamheid de handvaten bij uitstek worden om succesvol te ondernemen! Om concreet op je vraag te antwoorden: steek voldoende tijd en energie in jouw authentieke verhaal en vraag desnoods iemand om dat voor jou uit te schrijven. Kom met dit verhaal naar buiten via media waarvan je weet dat ze effectief worden gelezen!

Daar zit echt wel een match tussen ons. Vanuit SociAmiGo zien wij hier wel wat parallellen met wat jij zegt, Fik. Print is zeker niet dood. Integendeel. Wij geloven dat een goede combinatie van on– en offline marketing noodzakelijk is voor een gedegen marketingplan. Uiteraard is een authentiek verhaal –de content- altijd de sleutel tot verbondenheid en zichtbaarheid. Of zoals Bill Gates in 1996 zei: ‘Content is King’

Een laatste vraag. Als ik je hoor praten doe je alles met veel passie. Heb je een ultiem doel in je leven?

Tja … geluk en verbondenheid realiseren. Ik ben er van overtuigd dat alles met alles -en dus ook iedereen met iedereen- verbonden is. Deze verbondenheid manifesteert zich vandaag zowel in synergiën als in conflicten. Mijn ultieme doel is om zoveel mogelijk bij te dragen tot een samenleving waarin contacten uitsluitend leiden tot synergiën en niet langer tot conflicten. Als we dat bereiken dan wordt de hemel op aarde mogelijk en dat, Pascale, is uiteindelijk mijn ultieme doel!

Bedankt dat we dit waardevolle gesprek met je mochten voeren.

Graag gedaan. Altijd welkom!

Wij kijken alvast uit naar de Social Coffee op 11/09 in Hove waar we vele lokale ondernemers zullen ontmoeten. Tot dan, Fik!

Mis niets van onze Social Coffees! Volg ons op Instagram voor het live verslag. Benieuwd naar de volgende Social Cofee? Kijk op Social-coffee.be!

Interview: Pascale Lequesne
Foto Fik: Wilfried Deferme