Probeer als adverteerder maar eens de bomen door het bos te zien: online mediakanalen, printmedia, televisie, radio, … De lijst van mogelijkheden is zo goed als eindeloos. Daarom voeren diverse doelgroepen regelmatig onderzoek naar het gebruik van deze verschillende mediakanalen. Een recent onderzoek van juli 2020 toont aan dat vooral printmedia goed scoren voor adverteerders.

Traditionele media versus sociale media

Een eerste belangrijk verschil is het doel van het gebruik van de verschillende mediakanalen. Zo gebruikt men sociale media steeds vaker puur als tijdverdrijf. Men is niet specifiek op zoek naar iets en toont bijgevolg weinig betrokkenheid. Traditionele media daarentegen worden doelbewuster gebruikt. Men heeft een duidelijke en concrete reden om traditionele media te raadplegen. Dit gaat van informatie verkrijgen tot ontspanning en inspiratie opdoen.

Er is dus een duidelijk verschil in gebruik. Het gebruik van sociale media als tijdverdrijf maakt dat ontvangers minder openstaan voor reclame. Ze ervaren die zelfs eerder als storend en dus veel minder interessant voor adverteerders.

Tolerantie ten opzichte van reclame

Een belangrijk aspect van reclame is de tolerantie van de mediagebruiker. Niet elk platform is geschikt voor advertenties. Zo ervaart men reclameboodschappen vaak als storend op online platformen zoals streamingservices, apps en sociale media. Mensen ergeren zich aan reclame omdat het de totale beleving enorm verstoort.

De tolerantie ten opzichte van reclame is online een stuk lager dan bij traditionele media, met in het bijzonder printmedia. Reclame op onlinekanalen stoort meestal omdat ze niet aansluit bij de context. Bovendien maken veel mensen zich zorgen over hun privacy wanneer ze online advertenties zien verschijnen. Bij magazines beoordeelt men advertenties positief omdat ze de beleving niet verstoren en vaak ook aansluiten bij de context van het magazine zelf. Outdoor-reclame scoort eveneens erg goed op het vlak van tolerantie.

Reclamebeleving bij verschillende platformen

Naast het gebruik van diverse mediakanalen werd ook de reclamebeleving bij ontvangers onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat vooral outdoorreclame en reclame via print erg veel aandacht krijgen. Ontvangers beschouwen de advertenties als minder storend, waardoor ze veel positiever worden onthaald dan advertenties op sociale media. We mogen dus stellen dat outdoor-reclame en reclameboodschappen in dagbladen en magazines positievere resultaten opleveren.

Vertrouwen is de sleutel tot succes

Een belangrijk element is het vertrouwen van de ontvanger in het medium. Hoe meer vertrouwen een platform weet op te bouwen, hoe positiever de reacties op de advertenties. De recentste onderzoeken tonen aan dat de consument het meeste vertrouwen heeft in printmedia zoals dagbladen en magazines. Dit vertrouwen schept een heel waardevolle omgeving voor de adverteerder.

Uit bovenstaande blijkt duidelijk dat magazines en dagbladen interessant zijn voor adverteerders. De lezers kiezen namelijk bewust voor print en tonen een grote betrokkenheid. De tolerantie ligt hoger ten opzichte van andere mediakanalen en het grote vertrouwen in deze offline media zorgt voor een gunstige omgeving voor de boodschap van adverteerders.